Log Masuk

Modul 8: Ilmu: Faham dan Pembudayaannya

Modul ini bertujuan menghuraikan Faham atau Konsep ‘Ilmu dalam Islam dan terdiri daripada tiga Bahagian. Pertama, “Hakikat, Sifat dan Piawaian ‘Ilmu” meneliti beberapa ayat al-Qur’ān dan Hadith-hadith Nabi berkaitan ‘ilmu; tujuan perolehan ‘ilmu; dan hakikat, sifat serta piawaian ‘ilmu. Kedua, “Saluran dan Lawan ‘Ilmu” kemudiannya menelaah punca ‘ilmu serta saluran-salurannya; hubungan antara ‘ilmu dengan hakikat-kebenaran; perbezaan antara ‘ilmu dan ma‘lumat; kaitan antara ‘ilmu, insan dan Tuhan; serta pelbagai penghalang dan lawan ‘ilmu khususnya, yang terbit tersebar dari Keperibadian dan Tamadun Barat, dahulu dan semasa. Ketiga, “Pengkelasan dan Pembudayaan ‘Ilmu” pula menjelaskan pembahagian ‘ilmu kepada pelbagai cabang dan tingkat; adab-adab terhadap ‘ilmu dan ‘ilmuwan; dan pemupukan Budaya ‘Ilmu. 

Tags: wise,, wacana pandangan alam islam,, worldview,, modul,, ilmu,, faham,

Pengenalan

Pengenalan

Latar Belakang dan Sejarah Wacana Pandangan Alam Islam
Pensharah

Pensharah

Tenaga Pengajar yang Berwibawa
Perbahasan

Perbahasan

Modul dan Perbincangan Faham-faham Penting Islam

Penganjur

Logo Hakim
Logo Tadib
Logo Dewan Bahasa Dan Pustaka