Log Masuk

Modul 6: Hakikat Insan dan Kebahagiaan

Modul ini menyentuh persoalan insan dan kebahagiaan dalam Islam. Ia membahaskan pelbagai isu berkaitan dalam tiga topik berikut: Pertama, hakikat penciptaan dan diri insan. Ia mengupas tentang awal kejadian insan, hakikat keruhanian dan hubungannya dengan jasad. Kedua, kewujudan insan dan matlamatnya. Persoalan tentang cabaran, matlamat dan tanggungjawab insan di dunia dalam kaitannya dengan asal penciptaannya akan diketengahkan. Faham-faham ini dikupas secara perbandingan dengan tradisi psikologi sekular Barat. Ketiga, hakikat kebahagiaan insan. Di sini faham kebaikan (virtue) dan kebebasan (freedom) yang semuanya kembali pada diri, sifat, dan perlakuan insan dihuraikan secara yang bertentangan dengan lawannya – iaitu kesengsaraan (al-shaqāwah) yang berkemuncak pada tragedi sebagaimana yang dima‘nai dan dialami dalam Tamadun Barat, baik yang purba mahupun yang moden-sekular. Ma‘na kebahagiaan insan yang Islami dikupas sebagai asas penilai terhadap pelbagai faham kebahagiaan selainnya.

Tags: wise,, wacana pandangan alam islam,, worldview,, modul,, hakikat, , insan,, kebahagiaan,

Pengenalan

Pengenalan

Latar Belakang dan Sejarah Wacana Pandangan Alam Islam
Pensharah

Pensharah

Tenaga Pengajar yang Berwibawa
Perbahasan

Perbahasan

Modul dan Perbincangan Faham-faham Penting Islam

Penganjur

Logo Hakim
Logo Tadib
Logo Dewan Bahasa Dan Pustaka