Log Masuk

Modul 5: Ma‘na Agama dan Peranan Wahyu

Modul ini terbahagi kepada tiga bahagian. Pertama, perbahasan meliputi latar belakang pertentangan antara agama dan sekularisme di Barat, sekularisasi agama Kristian dan kekeliruan perbahasan dalam bidang kajian agama dan sains kemasyarakatan, serta isu-isu pemikiran yang berkaitan dengan agama. Kedua, perbahasan mengenai ma‘na agama dalam Islam meliputi semantik istilah al-Dīn, kepentingan Perjanjian Asali (al-mīthāq) sebagai teras agama, faham penyerahan dan penyembahan, penjelmaan agama di peringkat diri insan (‘ālam ṣaghīr) dan di luar (‘ālam kabīr). Ketiga, peranan Wahyu, kaitannya dengan Qur’an dan Sunnah, peranan al-Qur’an sebagai Tanzil terakhir, hakikat Kalāmullāh, kesejagatan Rasulullah sebagai rahmat Tuhan dan uswah ḥasanah serta kekeliruan mengenai kedudukan Rasul.

Tags: wise,, wacana pandangan alam islam,, worldview,, modul,, makna,, agama,, wahyu,

Pengenalan

Pengenalan

Latar Belakang dan Sejarah Wacana Pandangan Alam Islam
Pensharah

Pensharah

Tenaga Pengajar yang Berwibawa
Perbahasan

Perbahasan

Modul dan Perbincangan Faham-faham Penting Islam

Penganjur

Logo Hakim
Logo Tadib
Logo Dewan Bahasa Dan Pustaka