Log Masuk

Modul 4: Ta’dib sebagai Faham Pendidikan Islam

Modul ini mencakup tiga bahagian; Pertama, cabaran dan kepincangan sistem pendidikan sekular yang gagal menghasilkan persediaan yang mencukupi bagi seseorang untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang insan, berlakunya kejatuhan pada martabat keinsanan, tidak menekankan soal adab dan budi-pekerti. Kedua, takrifan dan matlamat utama pendidikan dalam Islam yang menjadikan seseorang itu menunaikan tanggungjawabnya kepada Allah sebagai Tuhannya Yang Sebenar, memahami dan melaksanakan tanggungjawabnya kepada dirinya sendiri dengan adil dan, berusaha untuk mengislahkan keadaan hidup masyarakat sehingga masyarakat itu akhirnya tahu membezakan antara perbuatan dan kelakuan yang baik dengan yang buruk. Ketiga, elemen-eleman teras dalam konsep pendidikan Islam yang mencakup ‘ilmu farḍ ‘ayn dan ‘ilmu farḍ kifayah; hikmah, adab, dan ‘adil, hakikat insan dan budi-pekerti.

Pengenalan

Pengenalan

Latar Belakang dan Sejarah Wacana Pandangan Alam Islam
Pensharah

Pensharah

Tenaga Pengajar yang Berwibawa
Perbahasan

Perbahasan

Modul dan Perbincangan Faham-faham Penting Islam

Penganjur

Logo Hakim
Logo Tadib
Logo Dewan Bahasa Dan Pustaka